Chủ nhật ngày 01/03/2015
 
Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu
Lĩnh vưc hoạt động
Tin tức
Thông tin khác
Sản phẩm
Dự án đầu tư
Quan hệ cổ đông
Đơn vị thành viên
Chính sách chất lượng
Phản hồi ý kiến
Download
video clip
Tin tức nội bộ
Tra cứu văn bản
Tuyển dụng
Truy cập WebOffice
Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp & Hệ thống kỹ thuật LILAMA 69-3
Liên hệ
Đăng nhập Email
Giá vàng
Tỉ giá
Thời tiết
Hà nội
 
Đối tác chiến lược
Thống kê truy cập
Tổng số người truy cập:
4042880
Số người đang online:
3
Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-3 ( sửa đổi bổ sung năm 2013)

Thông tin chi tiết download tại đây!

Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-3 ( sửa đổi bổ sung năm 2013)

Tin liên quan
» Cán bộ công bố thông tin
» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014
» Thông báo phát hành cổ phiếu và trả cổ tức năm 2011 - 2012 - 2013
» Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
» Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
» Thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
» Báo cáo kết quả thực hiện SXKD, công khai một số chỉ tiêu tài chính, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014
» Báo cáo thường niên năm 2013
» Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2014
» Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
» Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
» Báo cáo tình hình tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
» Thông báo về việc bổ nhiệm lại cán bộ của Công ty Cổ phần Lilama 69-3
» Báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2013
» Thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
» Báo cáo tình hình tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
» Báo cáo thường niên năm 2012
» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012
» Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2011
» Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012
» Thông báo thay đổi Tổng Giám đốc Công ty
» Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Tổng Giám Đốc
» Thông báo thay đổi Trưởng ban kiểm soát Công ty:
» Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
» Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2010 của Công ty CP Lilama 69-3
» Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2010
» Thông báo chốt danh sách cổ đông
» Thông báo về việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2009 của Công ty CP Lilama 69-3
» Thông báo về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho cá nhân.
» Công ty Cổ phần Lilama 69-3 đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu
» Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2010
» Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP LILAMA 69-3 năm 2010.
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Địa chỉ: 515 Điện Biên Phủ - TP Hải Dương
Tel: 03203 852 584, Fax: 03203 853 958
Email: lilama69-3@lilama69-3.com.vn
Designed by Thietkeweb