Lịch sử và thành tích phát triển Công ty

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

Công ty cổ phần LILAMA 69 - 3 là thành viên của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, được cổ phần hoá từ doanh nghiệp nhà nước, nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Kể từ khi thành lập đến nay, quá trình xây dựng và phát triển của Công ty luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của ngành Lắp máy Việt Nam cùng với những bước thăng trầm trong tiến trình lịch sử phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Công ty đã trải qua chặng đường xây dựng và phát triển với 3 giai đoạn chính sau:
 
* Giai đoạn thực hiện nhiệm vụ xây dựng miền Bắc XHCN và chống chiến tranh phá hoại
Ngày 19/5/1961 công trường lắp máy Nhà máy nhiệt điện Uông Bí được thành lập là tiền thân của Công ty cổ phần LILAMA 69 - 3 ngày nay. Trong giai đoạn này, CBCNV công trường Lắp máy Uông Bí đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, có mặt trên tất cả các công trình xây dựng của vùng đông - bắc Tổ quốc, tham gia xây dựng các công trình công nghiệp gắn với quốc phòng, trong đó đặc biệt đã tham gia thi công, lắp đặt dây chuyền công nghệ nhà máy nhiệt điện Uông Bí - công trình năng lượng lớn nhất nước ta trong những năm 60 - 70 của thế kỷ trước.
 
* Giai đoạn cả nước hoà bình, thống nhất và xây dựng CNXH
Sau đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng, Ngành Lắp máy nhanh chóng được sắp xếp lại về tổ chức, hình thành các đơn vị lớn mạnh. năm 1975 công trường Lắp máy Uông Bí được sáp nhập với công trường lắp máy Cẩm Phả để thực hiện nhiệm vụ thi công xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Tháng 4 năm 1976 công trường lắp máy Uông Bí được sáp nhập với công trường lắp máy Hà Bắc và đổi tên thành xí nghiệp lắp máy số 6; công trường lắp máy nhà máy xi măng Hoàng Thạch và Nhà máy nhiệt điện Uông Bí lấy tên là xí nghiệp lắp máy số 9. Tháng 10 năm 1979, các cụm xí nghiệp trên được Bộ xây dựng cho phép thành lập Liên hợp lắp máy 69 gồm các xí nghiệp Lắp máy: 69 - 1 (Phả Lại); 69 - 2 (Hải Phòng ); 69 - 3 (Uông Bí ); 69 - 4 (Hoàng Thạch ). Đến tháng 8 năm 1988, Xí nghiệp lắp máy 69 - 3 và 69 - 4 được sáp nhập thành một và lấy tên là Xí nghiệp lắp máy 69 - 3. Năm 1996 liên hiệp các Xí nghiệp lắp máy chuyển hoạt động theo mô hình Tổng Công ty và trở thành Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, Xí nghiệp lắp máy 69 - 3 được đổi tên thành Công ty Lắp máy & Xây dựng 69 - 3.
 
* Giai đoạn đổi mới và phát triển theo hướng đa dạng hoá ngành nghề:
Năm 1999, Công ty lắp máy & xây dựng 69 - 3 đã kiện toàn về tổ chức và tiến hành đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình mới. Năm 2000, 2002 Công ty tiếp nhận 3 Công ty, Xí nghiệp thuộc ngành công nghiệp, giao thông tỉnh Hải Dương là Công ty cơ khí điện Hải Dương, Xí nghiệp cơ khí thuỷ, Xí nghiệp truyền thanh thu hình Hải Dương. Sau khi tiếp nhận, Công ty đã đầu tư mở rộng nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư mua sắm thêm máy móc trang thiết bị, phát triển đa dạng hoá ngành nghề.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về việc cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước; Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần, ngày 06/3/2007 Bộ xây dựng đã ra quyết định số 351/QĐ-BXD chuyển Công ty Lắp máy & Xây dựng 69 - 3 thành Công ty cổ phần LILAMA 69 -3.
Tháng 6/2007, Công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm 53,05%). Hiện nay vốn điều lệ tăng lên 77.696.910.000 đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm 66,76%).

THÀNH TÍCH PHÁT TRIỂN CÔNG TY

  Qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành Công ty Cổ phần LILAMA 69 - 3 đã đạt được nhiều thành tích to lớn góp phần vào sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, được Đảng, Nhà nước và Chính Phủ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý:

01 HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA
01 HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
03 HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
07 HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
01 CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA CHÍNH PHỦ  
11 BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
05 HUY CHƯƠNG VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO NGHÀNH XÂY DỰNG
01 CÚP NGÔI SAO CHẤT LƯỢNG
03 HUY CHƯƠNG VÀNG CHO SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2003, 2005, 2009
01 CÚP VÀNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
01 CÚP VÀNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
01 CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG VÙNG DUYÊN HẢI ĐBBB
01 CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
03 CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC BỘ XÂY DỰNG
01 GIẢI THƯỞNG VIFOTEC
CÚP CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ THẾ KỶ - HẠNG VÀNG
DANH HIỆU CƠ QUAN ĐƠN VỊ VĂN HÓA CẤP TỈNH
ĐẢNG BỘ CÔNG TY 10 NĂM LIỀN (1999 - 2008) ĐƯỢC TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG 02 LẦN TẶNG CỜ ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

NGOÀI RA CÒN RẤT NHIỀU CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÍ KHÁC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây