Văn bản theo chủ đề: Thông báo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 01/Lilama69-3 02/07/2020 Thông báo tuyển dụng năm 2020
2 01/NQ-ĐHĐCĐ 28/04/2020 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3 01/BB-ĐHĐCĐ 28/04/2020 Biên bản Đại hội đồng cổ đông
4 ĐHĐCĐTN/2020 13/04/2020 Tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2020
5 TB-01/L63-DHCD 30/03/2020 Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT
6 DHCD/L63-2020 30/03/2020 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
7 29/TCKT-LILAMA69-3 27/02/2020 chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8 TB 18/06/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúngvà người có liên quan của người nội bộ
9 25/TCKT-LLM69-3 12/03/2019 Thông báo về việc chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
10 TD/2019 07/03/2019 Thông báo tuyển dụng
11 01/lilama69-3 02/03/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
12 471/TB-SGDHN 14/05/2018 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch mã chứng khoáng L63
13 Lilama69-3 10/04/2018 9.1. Dự thảo điều lệ Công ty
14 Lilama69-3 10/04/2018 11. Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
15 Lilama69-3 10/04/2018 10.1 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
16 Lilama69-3 10/04/2018 10. Tờ trình Ban hành quy chế nội bộ về quản trị
17 Lilama69-3 10/04/2018 9. Tờ trình ban hành điều lệ Công ty
18 Lilama69-3 10/04/2018 Báo cáo kết quả tăng vốn diều lệ
19 Lilama69-3 10/04/2018 7. Báo cáo hoạt động của BKS 2017
20 Lilama69-3 10/04/2018 Tờ trình về chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và KH 2018
21 Lilama69-3 12/04/2018 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017
22 Lilama69-3 10/04/2018 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017
23 Lilama69-3 12/04/2018 3. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017
24 Lilama69-3 12/04/2018 Báo cáo kết quả SXKD 2017 & KH 2018
25 Lilama69-3 10/04/2018 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
26 05/2018/QĐ-HĐQT 13/03/2018 L63 CBTT về thời gian chốt DS cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
27 65/HD/ PTCKT/LLM69-3 24/01/2018 Bản hướng dẫn quyền mua cổ phiếu và phát hành thêm 2017
28 68/CV-TCKT 02/01/2018 Bổ sung thông tin Bản cáo bạch Chào bán cổ phiếu ra công chúng
29 L63/lilama69-3 28/12/2017 Đơn đăng ký mua cổ phần phát hành thêm và giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoáng
30 60/TB/Lilama69-3 19/12/2017 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
31 L63-lilama 19/12/2017 Chào bán cổ phiếu ra công chúng L63
32 Số 37/TB-LLM69-3 21/09/2017 Thông báo chi trả cổ tức năm 2016
33 Số 32/TB/TCKT/LLM69-3 28/08/2017 Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền
34 PA/Lilama69-3 11/04/2017 Phương án phát hành cổ phiếu
35 QCBC/Lilama69-3 05/04/2017 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017 - 2022)
36 QC/Lilama69-3 05/04/2017 Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
37 CT/Lilama69-3 11/04/2017 Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
38 TB2/Lilama69-3 05/04/2017 Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS
39 TB1/Lilama69-3 11/04/2017 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
40 TB/Lilama69-3 01/01/2017 Thông báo tuyển dụng năm 2017
41 01/2017/QĐ-HĐQT 24/01/2017 Quyết định bổ nhiệm chức danh phó TGĐ
42 CBTT-Bà Cao Thị Dự - TB Kiểm Soát 12/07/2016 CBTT-Bà Cao Thị Dự
43 Ông Đỗ Xuân Trường - Kế Toán Trưởng 12/07/2016 Đỗ Xuân Trường - Kế Toán Trưởng
44 Ông Vũ Văn Cương 12/07/2016 Vũ Văn Cương
45 1012/TB-SGDHN 29/09/2016 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu L63
46 CBTT-Lilama69-3 16/09/2016 Công bố thông tin Lilama69-3
Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay343
  • Tháng hiện tại6,175
  • Tổng lượt truy cập1,456,960
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây