Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị công ty (12/04/2016 23:03 PM)

 •   10/01/2017 10:40:10 PM
 •   Đã xem: 1020
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị công ty.

Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (16/03/2016)

 •   10/01/2017 10:38:55 PM
 •   Đã xem: 961
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201.

Báo cáo tài chính năm 2015

 •   10/01/2017 10:37:26 PM
 •   Đã xem: 1014
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo về việc Báo cáo tài chính năm 2015.

Thông báo về việc cổ đông cung cấp thông tin liên lạc

 •   10/01/2017 10:36:31 PM
 •   Đã xem: 1021
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo về việc Thông báo về việc cổ đông cung cấp thông tin liên lạc.

Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc & Kế toán trưởng Công ty

 •   10/01/2017 10:34:50 PM
 •   Đã xem: 1104
 •   Phản hồi: 0

Công ty cổ phần LILAMA 69-3 trân trọng thông báo: 1. Ông Đỗ Trọng Toàn được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-3 kể từ ngày 16/02/2016. 2. Ông Đỗ Xuân Trường được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-3 kể từ ngày 16/02/2016.

Quyết định Ông Đỗ Xuân Trường được bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

 •   10/01/2017 10:33:40 PM
 •   Đã xem: 1004
 •   Phản hồi: 0

Công ty cổ phần LILAMA 69-3 trân trọng công bố thông tin: Ông Đỗ Xuân Trường được bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3, nhiệm kỳ 2012 - 2016, bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kể từ ngày 19/01/2016.

Thông tin về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

 •   10/01/2017 10:29:35 PM
 •   Đã xem: 1027
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Tờ trình Thông báo và các Biểu mẫu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm & Bầu thay thế TV HĐQT

 •   10/01/2017 10:27:19 PM
 •   Đã xem: 1004
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo về việc Tờ trình Thông báo và các Biểu mẫu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm & Bầu thay thế TV HĐQT.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

 •   10/01/2017 10:25:14 PM
 •   Đã xem: 1025
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Nghị quyết ĐHĐCĐ bầu ông Cao Viết Cường làm thành viên HĐQT Công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

 •   10/01/2017 10:23:54 PM
 •   Đã xem: 946
 •   Phản hồi: 0

Công ty cổ phần LILAMA 69-3 trân trọng công bố thông tin: Ông Cao Viết Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-3, được bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3, nhiệm kỳ 2012 - 2016, bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kể từ ngày 29/9/2015.

Nghị quyết miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-3 đối với ông Phạm Xuân Đảng

 •   10/01/2017 10:22:51 PM
 •   Đã xem: 872
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-3 đối với ông Phạm Xuân Đảng

Danh sách ứng viên bầu chức danh TVHĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

 •   10/01/2017 10:21:12 PM
 •   Đã xem: 859
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo về việc danh sách ứng viên bầu chức danh TVHĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiêm TV HĐQT đối với ông Phạm Xuân Đảng

 •   10/01/2017 10:19:48 PM
 •   Đã xem: 881
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016.

Quyết định bổ nhiệm ông Cao Viết Cường giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

 •   10/01/2017 10:18:38 PM
 •   Đã xem: 972
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo về việc Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Quyết định ông Lê Biên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

 •   10/01/2017 10:17:27 PM
 •   Đã xem: 874
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo về việc Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LIlama 69-3.

Công bố thông tin về Bán đấu gia cổ phiếu công ty Cổ phần chế tạo thiết bị & Đóng tàu Cửa Ông

 •   10/01/2017 10:15:00 PM
 •   Đã xem: 849
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo về Bán đấu gia cổ phiếu công ty Cổ phần chế tạo thiết bị & Đóng tàu Cửa Ông. Thông tin chi tiết downloat tại đây!


Các tin khác

Văn bản

45/QĐ-HĐQT

Công bố thông tin lựa chon đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Lượt xem:10 | lượt tải:8

Lilama69-3

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Xuân Định

Lượt xem:224 | lượt tải:97

TB

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Lượt xem:203 | lượt tải:78

01/Lilama 69-3

Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019

Lượt xem:335 | lượt tải:322

02/LIlama 69-3

Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019

Lượt xem:291 | lượt tải:130
Albums
Sửa chữa, thay vòng bi, thay vòng dẫn hướng của hộp giảm tốc...
Phun sơn, phun cát Dự án Wajima TBG - Toyo.jpg
Gia công chế tạo Dự án Wajima TBG - Toyo.jpg
Vận chuyển hàng Dự án Wajima TBG - Toyo.jpg
Phần bảo ôn lọc bụi tĩnh điện đang trong công đoạn hoàn...
Tháo dỡ thay thế đoạn Block lò nung tại Nhà máy xi măng...
Lắp đặt thiết bị trục tải giếng đứng dự án than Núi Béo.jpg
Lắp đặt cột lọc bụi tĩnh điện tại công trường dự án Nhiệt...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây