Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015

 •   10/01/2017 10:05:02 PM
 •   Đã xem: 664
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

 •   10/01/2017 10:02:59 PM
 •   Đã xem: 575
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014.

Thông báo phát hành cổ phiếu và trả cổ tức năm 2011 - 2012 - 2013

 •   10/01/2017 10:00:30 PM
 •   Đã xem: 668
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo phát hành cổ phiếu và trả cổ tức năm 2011 - 2012 - 2013

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014

 •   10/01/2017 09:58:34 PM
 •   Đã xem: 667
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014.

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

 •   10/01/2017 08:30:22 PM
 •   Đã xem: 695
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

 •   10/01/2017 08:27:09 PM
 •   Đã xem: 691
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về Thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Báo cáo kết quả thực hiện SXKD, công khai một số chỉ tiêu tài chính, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014

 •   10/01/2017 08:21:38 PM
 •   Đã xem: 569
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo về kết quả thực hiện SXKD, công khai một số chỉ tiêu tài chính, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2013

 •   10/01/2017 08:18:42 PM
 •   Đã xem: 690
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 xin trân trọng thông báo về Báo cáo thường niên năm 2013.

Thông báo bán đấu giá phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 69-3 tại Công ty cổ phần Dịch vụ công nghiệp Lilama 69-3

Thông báo bán đấu giá phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 69-3 tại Công ty cổ phần Dịch vụ công nghiệp Lilama 69-3

 •   29/12/2016 11:16:18 PM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Quyết định số 49/2014/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Công ty cổ phần Lilama 69-3 (Lilama 69-3), Ban tổ chức đấu giá thông báo như sau:

Hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán và hướng dẫn giao dịch cổ phiếu

Hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán và hướng dẫn giao dịch cổ phiếu

 •   10/11/2016 08:25:05 AM
 •   Đã xem: 772
 •   Phản hồi: 0

Công ty cổ phần Lilama 69-3 trân trọng thông báo về việc hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán và hướng dẫn giao dịch cổ phiếu.

Ông Đỗ Trọng Toàn - Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời cổ đông tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 •   27/08/2016 06:52:28 AM
 •   Đã xem: 499
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2016, Công ty cổ phần LILAMA 69-3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tham dự Đại hội có các Thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát và 49 cổ đông, đại diện được ủy quyền dự họp với số cổ phần tương ứng là 5.971.260 Vốn điều lệ.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây