STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 82/2016/GCNCP-VSD-1 17/04/2018 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
2 Lilama69-3 12/04/2018 Báo cáo kết quả SXKD 2017 & KH 2018
3 Lilama69-3 12/04/2018 3. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017
4 Lilama69-3 12/04/2018 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017
5 Lilama69-3 10/04/2018 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
6 Lilama69-3 10/04/2018 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017
7 Lilama69-3 10/04/2018 Tờ trình về chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và KH 2018
8 Lilama69-3 10/04/2018 7. Báo cáo hoạt động của BKS 2017
9 Lilama69-3 10/04/2018 Báo cáo kết quả tăng vốn diều lệ
10 Lilama69-3 10/04/2018 9. Tờ trình ban hành điều lệ Công ty
11 Lilama69-3 10/04/2018 10. Tờ trình Ban hành quy chế nội bộ về quản trị
12 Lilama69-3 10/04/2018 10.1 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
13 Lilama69-3 10/04/2018 11. Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
14 Lilama69-3 10/04/2018 9.1. Dự thảo điều lệ Công ty
15 Lilama69-3 23/03/2018 Báo cáo thường niên năm 2017
16 05/2018/QĐ-HĐQT 13/03/2018 L63 CBTT về thời gian chốt DS cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
17 08/2018/TCKT 09/03/2018 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
18 69-3/TD-LĐ 07/03/2018 Tuyển dụng lao động năm 2018
19 01/2018/BCTC 05/03/2018 Báo cáo tài chính năm 2017
20 03/2018/NQ-HĐQT 05/03/2018 Nghị quyết hội đồng quản trị
21 65/HD/ PTCKT/LLM69-3 24/01/2018 Bản hướng dẫn quyền mua cổ phiếu và phát hành thêm 2017
22 01/2018/QĐ-HĐQT 09/01/2018 Quyết định bổ nhiệm lại chức danh phó tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Khánh
23 68/CV-TCKT 02/01/2018 Bổ sung thông tin Bản cáo bạch Chào bán cổ phiếu ra công chúng
24 L63/lilama69-3 28/12/2017 Đơn đăng ký mua cổ phần phát hành thêm và giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoáng
25 L63-lilama 19/12/2017 Chào bán cổ phiếu ra công chúng L63
26 60/TB/Lilama69-3 19/12/2017 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
27 26/2017/NQ-HĐQT 18/12/2017 Nghị quyết HĐQT triển khai phân phối cổ phiếu L63
28 Số 22/2017/QĐ-HĐQT 05/12/2017 Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
29 Số 37/TB-LLM69-3 21/09/2017 Thông báo chi trả cổ tức năm 2016
30 Số 32/TB/TCKT/LLM69-3 28/08/2017 Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền
31 Số 09/2017/QĐ-HĐQT 13/05/2017 Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Xuân Định chức danh phó Tổng Giám đốc
32 TT/ĐHĐCĐ2017 27/04/2017 Biên bản, Nghị Quyết họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017
33 BKS/Lilama69-3 12/04/2017 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
34 TB1/Lilama69-3 11/04/2017 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
35 CT/Lilama69-3 11/04/2017 Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
36 BCKQSXKD/Lilama 69-3 11/04/2017 Báo cáo kết quả thực hiện SXKD, công khai một số chỉ tiêu tài chính dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017
37 BCHĐQT/Lilama69-3 11/04/2017 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016
38 PA/Lilama69-3 11/04/2017 Phương án phát hành cổ phiếu
39 TB2/Lilama69-3 05/04/2017 Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS
40 QC/Lilama69-3 05/04/2017 Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
41 QCBC/Lilama69-3 05/04/2017 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017 - 2022)
42 08/2017TTr-2017 05/04/2017 Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ
43 QCBC1/Lilama69-3 05/04/2017 5.1 Quy chế bầu cử TV HĐQT & BKS nhiệm kỳ III (2017 - 2022)
44 BC/TL-Lilama69-3 21/03/2017 Báo cáo thường niên năm 2016
45 BC-TC/L69-3 07/03/2017 Báo cáo tài chính năm 2016
46 01/2017/QĐ-HĐQT 24/01/2017 Quyết định bổ nhiệm chức danh phó TGĐ
47 610/QĐ-SGHN1 03/01/2017 đâ sss a
48 TB/Lilama69-3 01/01/2017 Thông báo tuyển dụng năm 2017
49 610/QĐ-SGHN 29/09/2016 Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Lilama 69-3
50 1012/TB-SGDHN 29/09/2016 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu L63
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay1,990
  • Tháng hiện tại18,964
  • Tổng lượt truy cập416,665
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây