STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 126?CV-LLM69-3 01/09/2020 Bổ nhiệm lại chức danh tổng giám đốc.
2 01/Lilama69-3 02/07/2020 Thông báo tuyển dụng năm 2020
3 01/Lilama69-3 17/06/2020 L63 Công bố thông tin thay đổi nhân sự.
4 01/BB-ĐHĐCĐ 28/04/2020 Biên bản Đại hội đồng cổ đông
5 01/NQ-ĐHĐCĐ 28/04/2020 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6 ĐHĐCĐTN/2020 13/04/2020 Tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2020
7 DHCD/L63-2020 30/03/2020 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
8 TB-01/L63-DHCD 30/03/2020 Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT
9 L63/BCTN 30/03/2020 Báo cáo thường niên 2019
10 BCTC/L63-2019 13/03/2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
11 29/TCKT-LILAMA69-3 27/02/2020 chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
12 53/QĐ-HĐQT 27/02/2020 Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
13 45/QĐ-HĐQT 09/12/2019 Công bố thông tin lựa chon đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
14 Lilama69-3 26/06/2019 Báo cáo
15 TB 18/06/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúngvà người có liên quan của người nội bộ
16 01/Lilama 69-3 26/04/2019 Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018
17 02/LIlama 69-3 26/04/2019 Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
18 01/lilama69-3 12/04/2019 Thông báo ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019.
19 02/Lilama69-3 12/04/2019 Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
20 03/Lilama 69-3 12/04/2019 Dự thảo quy chế làm việc của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
21 04/Lilama 69-3 12/04/2019 Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019
22 05/Lilama69-3 12/04/2019 Báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán
23 6/Lilama 69-3 12/04/2019 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
24 7/Lilama 69-3 12/04/2019 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019
25 8/Lilama 69-3 12/04/2019 Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính 2018 đã được kiểm toán
26 9/Lilama 69-3 12/04/2019 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
27 10/Lilama 69-3 12/04/2019 Tờ trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019
28 11/Lilama 69-3 12/04/2019 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
29 12/Lilama 69-3 12/04/2019 Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2019
30 01/MLilama69-3 12/04/2019 1.1 Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
31 02/Mlilama69-3 12/04/2019 1.2 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
32 Lilama69-3/01 08/04/2019 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
33 BCTN -2018 22/03/2019 Báo cáo thường niên năm 2018
34 01/TCKT 14/03/2019 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
35 25/TCKT-LLM69-3 12/03/2019 Thông báo về việc chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
36 TD/2019 07/03/2019 Thông báo tuyển dụng
37 01/lilama69-3 02/03/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
38 23/QĐ-HĐQT 01/11/2018 Công bố thông tin quyết định lựa chon đơn vị kiểm toán , báo cáo tài chính năm 2018
39 471/TB-SGDHN 14/05/2018 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch mã chứng khoáng L63
40 Lilama69-3 07/05/2018 Điều lệ công ty năm 2018
41 209/QĐ-SGDHN 27/04/2018 Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần Lilama 69-3
42 01/2018/BB-ĐHĐCĐ 23/04/2018 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
43 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ 23/04/2018 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
44 82/2016/GCNCP-VSD-1 17/04/2018 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
45 Lilama69-3 12/04/2018 Báo cáo kết quả SXKD 2017 & KH 2018
46 Lilama69-3 12/04/2018 3. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017
47 Lilama69-3 12/04/2018 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017
48 Lilama69-3 10/04/2018 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
49 Lilama69-3 10/04/2018 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017
50 Lilama69-3 10/04/2018 Tờ trình về chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và KH 2018
Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay468
  • Tháng hiện tại112,890
  • Tổng lượt truy cập1,746,453
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây