STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 01/Lilama69-3 01/07/2020 Thông báo tuyển dụng năm 2020
2 01/Lilama69-3 16/06/2020 L63 Công bố thông tin thay đổi nhân sự.
3 01/BB-ĐHĐCĐ 27/04/2020 Biên bản Đại hội đồng cổ đông
4 01/NQ-ĐHĐCĐ 27/04/2020 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5 ĐHĐCĐTN/2020 12/04/2020 Tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2020
6 DHCD/L63-2020 29/03/2020 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
7 TB-01/L63-DHCD 29/03/2020 Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT
8 L63/BCTN 29/03/2020 Báo cáo thường niên 2019
9 BCTC/L63-2019 12/03/2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
10 29/TCKT-LILAMA69-3 26/02/2020 chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
11 53/QĐ-HĐQT 26/02/2020 Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
12 45/QĐ-HĐQT 08/12/2019 Công bố thông tin lựa chon đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
13 Lilama69-3 25/06/2019 Báo cáo
14 TB 17/06/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúngvà người có liên quan của người nội bộ
15 01/Lilama 69-3 25/04/2019 Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018
16 02/LIlama 69-3 25/04/2019 Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
17 01/lilama69-3 11/04/2019 Thông báo ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019.
18 02/Lilama69-3 11/04/2019 Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
19 03/Lilama 69-3 11/04/2019 Dự thảo quy chế làm việc của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
20 04/Lilama 69-3 11/04/2019 Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019
21 05/Lilama69-3 11/04/2019 Báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán
22 6/Lilama 69-3 11/04/2019 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
23 7/Lilama 69-3 11/04/2019 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019
24 8/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính 2018 đã được kiểm toán
25 9/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
26 10/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019
27 11/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
28 12/Lilama 69-3 11/04/2019 Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2019
29 01/MLilama69-3 11/04/2019 1.1 Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
30 02/Mlilama69-3 11/04/2019 1.2 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
31 Lilama69-3/01 07/04/2019 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
32 BCTN -2018 21/03/2019 Báo cáo thường niên năm 2018
33 01/TCKT 13/03/2019 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
34 25/TCKT-LLM69-3 11/03/2019 Thông báo về việc chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
35 TD/2019 06/03/2019 Thông báo tuyển dụng
36 01/lilama69-3 01/03/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
37 23/QĐ-HĐQT 31/10/2018 Công bố thông tin quyết định lựa chon đơn vị kiểm toán , báo cáo tài chính năm 2018
38 471/TB-SGDHN 13/05/2018 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch mã chứng khoáng L63
39 Lilama69-3 06/05/2018 Điều lệ công ty năm 2018
40 209/QĐ-SGDHN 26/04/2018 Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần Lilama 69-3
41 01/2018/BB-ĐHĐCĐ 22/04/2018 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
42 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ 22/04/2018 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
43 82/2016/GCNCP-VSD-1 16/04/2018 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
44 Lilama69-3 11/04/2018 Báo cáo kết quả SXKD 2017 & KH 2018
45 Lilama69-3 11/04/2018 3. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017
46 Lilama69-3 11/04/2018 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017
47 Lilama69-3 09/04/2018 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
48 Lilama69-3 09/04/2018 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017
49 Lilama69-3 09/04/2018 Tờ trình về chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và KH 2018
50 Lilama69-3 09/04/2018 7. Báo cáo hoạt động của BKS 2017
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay358
  • Tháng hiện tại6,190
  • Tổng lượt truy cập1,456,975
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây