Văn bản theo lĩnh vực: Pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Lilama69-3/13 06/04/2021 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2 Lilama69-3/13 06/04/2021 Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3 Lilama69-3/16 06/04/2021 Báo cáo thường niên năm 2020
4 Lilama69-3/12 06/04/2021 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
5 Lilama69-3/11.4 06/04/2021 Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT
6 Lilama69-3/11.3 06/04/2021 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị
7 Lilama69-3/11.2 06/04/2021 Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
8 Lilama69-3/11.1 06/04/2021 Dự thảo Điều lệ Công ty
9 Lilama69-3/11 06/04/2021 Tờ trình ban hành Điều lệ và các Quy chế quản lý
10 Lilama69-3/10 06/04/2021 Tờ trình về việc lựa chọn đơn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
11 Lilama69-3/09 06/04/2021 Tờ trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021
12 Lilama69-3/08 06/04/2021 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
13 Lilama69-3/07 06/04/2021 Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính 2020 đã được kiểm toán
14 Lilama69-3/06 06/04/2021 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
15 Lilama69-3/05 06/04/2021 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, KH năm 2021
16 Lilama69-3/04 06/04/2021 Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021
17 Lilama69-3/03 06/04/2021 Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
18 Lilama69-3/02 06/04/2021 Chương trình họp ĐHĐCĐ 2021
19 Lilama69-3/01 06/04/2021 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
20 Lilama-01 31/03/2021 Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
21 72/QĐ-HĐQT 24/02/2021 Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
22 Lilama69-3 02/02/2021 Thông báo tuyển dụng năm 2021
23 143/CV-LLM69-3 05/10/2020 L63 Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2020
24 126?CV-LLM69-3 31/08/2020 L63 Bổ nhiệm lại chức danh tổng giám đốc
25 01/Lilama69-3 01/07/2020 Thông báo tuyển dụng năm 2020
26 01/Lilama69-3 16/06/2020 L63 Công bố thông tin thay đổi nhân sự
27 01/NQ-ĐHĐCĐ 27/04/2020 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
28 01/BB-ĐHĐCĐ 27/04/2020 Biên bản Đại hội đồng cổ đông
29 ĐHĐCĐTN/2020 12/04/2020 Tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2020
30 L63/BCTN 29/03/2020 Báo cáo thường niên 2019
31 TB-01/L63-DHCD 29/03/2020 Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT
32 DHCD/L63-2020 29/03/2020 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
33 BCTC/L63-2019 12/03/2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
34 53/QĐ-HĐQT 26/02/2020 Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
35 29/TCKT-LILAMA69-3 26/02/2020 chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
36 45/QĐ-HĐQT 08/12/2019 Công bố thông tin lựa chon đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
37 Lilama69-3 25/06/2019 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Xuân Định
38 TB 17/06/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
39 02/LIlama 69-3 25/04/2019 Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
40 01/Lilama 69-3 25/04/2019 Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
41 02/Mlilama69-3 11/04/2019 Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
42 01/MLilama69-3 11/04/2019 Mẫu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
43 12/Lilama 69-3 11/04/2019 Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2019
44 11/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
45 10/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019
46 9/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
47 8/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính 2018 đã được kiểm toán
48 7/Lilama 69-3 11/04/2019 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019
49 6/Lilama 69-3 11/04/2019 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
50 05/Lilama69-3 11/04/2019 Báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán
Thống kê
  • Đang truy cập176
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm175
  • Hôm nay12,174
  • Tháng hiện tại269,868
  • Tổng lượt truy cập3,488,360
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây