Văn bản theo lĩnh vực: Pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 01/ Lilama69-3 02/05/2024 Thông báo bán tài sản thanh lý
2 01/ BB-ĐHĐCĐTN 25/04/2024 Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
3 01/ Lilama69-3 04/04/2024 Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4 Lilama69-3 03/04/2024 Báo cáo thường niên 2023
5 Lilama69-3 20/03/2024 Báo cáo tài chính công ty năm 2023 đã kiểm toán
6 Số 64/QĐ-HDQT 27/02/2024 Thông tin về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cồ đông năm 2024
7 08/TB-LLM69.3-BQLDA 05/02/2024 Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
8 05/BC-Li69-3/2023 29/01/2024 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
9 Lilama69-3 01/01/2024 Thông báo tuyển dụng lao động năm 2024
10 Số 16653/QĐ-CTHDU 12/12/2023 Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
11 Số 53/QĐ-HĐQT 04/12/2023 L63 CBTT Ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng với NH BIDV năm 2023
12 Số 52/QĐ-HĐQT 03/12/2023 L63 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm phó tổng Giám đốc
13 46/QĐ-HĐQT 11/10/2023 L63 Công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
14 24/BC-LI.69-3/2023 29/07/2023 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
15 Số 33/QĐ-HĐQT 05/06/2023 L63 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm kế toán trưởng công ty
16 46-47/CV-LLM69-3 03/05/2023 L63 Công bố thông tin về giao nhiệm vụ và thôi giao nhiệm vụ trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty
17 01/ Lilama69-3 27/04/2023 L63 Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
18 26 /QĐ-HĐQT 20/04/2023 QĐ số 26 -HĐQT ngày 20-4-2023 Về việc Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty CP Lilama 69-3
19 Lilama 69-3 17/04/2023 Báo cáo thường niên năm 2022
20 01/ Lilama69-3 05/04/2023 Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
21 01/ Lilama69-3 02/04/2023 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và KTT
22 Lilama69-3 02/04/2023 Báo cáo tài chính công ty năm 2022 đã kiểm toán
23 29-CV-LLM69-3 05/03/2023 Công bố thông tin về việc chốt ngày đang ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cồ đông năm 2023
24 01/ Lilama69-3 30/01/2023 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
25 07 08/01/2023 Bổ nhiệm lại chức danh tổng Giám đốc
26 Lilama69-3 23/12/2022 L63. CBTT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
27 Lilama69-3 18/10/2022 L63 CBTT Ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng NH BIDV năm 2022
28 123/CV-Lilama69-3 09/10/2022 Quyết định Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA69-3
29 Lilama69-3/01 25/07/2022 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022
30 Lilama69-3/01 02/06/2022 Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
31 Lilama-03 25/05/2022 Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nọi bộ
32 Lilalam/03 19/05/2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
33 lilama69-3/03 16/05/2022 CV Số 01-QĐ-HĐQT. Quyết định Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty
34 Lilama 01/ L63 11/05/2022 Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
35 Lilama69-3/02 28/04/2022 Biên bản, nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
36 Lilama69-3/01 28/04/2022 Biên bản họp Hội đồng quản trị và ban kiểm soát
37 Lilama69-3 25/04/2022 Thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
38 Lilama69-3/02 17/04/2022 Hồ sơ ứng cử viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)
39 Lilama69-3/01 17/04/2022 Hồ sơ ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027)
40 ĐHĐCĐ-02 05/04/2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2022
41 TB/ĐHCĐ-01 05/04/2022 Thông báo họp ĐHĐCĐ 2022 và Thông báo ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS
42 Lilama69-3/ BCTN 03/04/2022 Báo cáo thường niên năm 2021
43 Lilama69-3 24/03/2022 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
44 17-CV-LLM69-3 24/02/2022 Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị công ty về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
45 94/QĐ-HĐQT 17/10/2021 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
46 157/CV_LLM69-3 21/09/2021 Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội
47 Lilama69-3 05/08/2021 Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
48 Lilama69-3 29/07/2021 Báo cáo tình hình quản trị Công ty sáu tháng đầu năm 2021
49 Lilama69-3/01 07/07/2021 Thông tin triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021
50 91/TCKT-LLM69-3 07/06/2021 Công văn số 91/TCKT-LLM69-3 về việc chốt danh sách ĐHĐCĐ bất thườnglần 1 năm 2021
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay434
  • Tháng hiện tại17,885
  • Tổng lượt truy cập5,331,424
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây