Văn bản theo cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Lilama69-3

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Lilama69-3/13 06/04/2021 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2 Lilama69-3/13 06/04/2021 Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3 Lilama69-3/16 06/04/2021 Báo cáo thường niên năm 2020
4 Lilama69-3/12 06/04/2021 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
5 Lilama69-3/11.4 06/04/2021 Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT
6 Lilama69-3/11.3 06/04/2021 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị
7 Lilama69-3/11.1 06/04/2021 Dự thảo Điều lệ Công ty
8 Lilama69-3/11 06/04/2021 Tờ trình ban hành Điều lệ và các Quy chế quản lý
9 Lilama69-3/10 06/04/2021 Tờ trình về việc lựa chọn đơn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
10 Lilama69-3/09 06/04/2021 Tờ trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021
11 Lilama69-3/08 06/04/2021 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
12 Lilama69-3/07 06/04/2021 Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính 2020 đã được kiểm toán
13 Lilama69-3/06 06/04/2021 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
14 Lilama69-3/05 06/04/2021 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, KH năm 2021
15 Lilama69-3/04 06/04/2021 Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021
16 Lilama69-3/03 06/04/2021 Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
17 Lilama69-3/02 06/04/2021 Chương trình họp ĐHĐCĐ 2021
18 Lilama69-3/01 06/04/2021 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
19 Lilama-01 31/03/2021 Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
20 72/QĐ-HĐQT 24/02/2021 Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
21 Lilama69-3 02/02/2021 Thông báo tuyển dụng
22 143/CV-LLM69-3 05/10/2020 Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2020
23 126?CV-LLM69-3 31/08/2020 Bổ nhiệm lại chức danh tổng giám đốc.
24 01/Lilama69-3 01/07/2020 Thông báo tuyển dụng năm 2020
25 01/Lilama69-3 16/06/2020 L63 Công bố thông tin thay đổi nhân sự.
26 01/NQ-ĐHĐCĐ 27/04/2020 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
27 01/BB-ĐHĐCĐ 27/04/2020 Biên bản Đại hội đồng cổ đông
28 ĐHĐCĐTN/2020 12/04/2020 Tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2020
29 L63/BCTN 29/03/2020 Báo cáo thường niên 2019
30 TB-01/L63-DHCD 29/03/2020 Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT
31 DHCD/L63-2020 29/03/2020 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
32 BCTC/L63-2019 12/03/2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
33 53/QĐ-HĐQT 26/02/2020 Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
34 29/TCKT-LILAMA69-3 26/02/2020 chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
35 45/QĐ-HĐQT 08/12/2019 Công bố thông tin lựa chon đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
36 02/LIlama 69-3 25/04/2019 Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
37 01/Lilama 69-3 25/04/2019 Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018
38 02/Mlilama69-3 11/04/2019 1.2 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
39 01/MLilama69-3 11/04/2019 1.1 Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
40 12/Lilama 69-3 11/04/2019 Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2019
41 11/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
42 10/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019
43 9/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
44 8/Lilama 69-3 11/04/2019 Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính 2018 đã được kiểm toán
45 7/Lilama 69-3 11/04/2019 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019
46 6/Lilama 69-3 11/04/2019 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
47 05/Lilama69-3 11/04/2019 Báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán
48 04/Lilama 69-3 11/04/2019 Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019
49 03/Lilama 69-3 11/04/2019 Dự thảo quy chế làm việc của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
50 02/Lilama69-3 11/04/2019 Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
Thống kê
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay11,004
  • Tháng hiện tại268,698
  • Tổng lượt truy cập3,487,190
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây