Thông báo tuyển dụng năm 2017

Thông báo tuyển dụng năm 2017

  •   24/11/2016 22:40
  •   1040
  •   0

Công ty cổ phần Lilama 69-3 năm 2017 cần tuyển động.

Văn bản

Số 09/2017/QĐ-HĐQT

Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Xuân Định chức danh phó Tổng Giám Đốc

Lượt xem:37 | lượt tải:17

TT/ĐHĐCĐ2017

Biên bản, Nghị Quyết họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017

Lượt xem:74 | lượt tải:33

BKS/Lilama69-3

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Lượt xem:90 | lượt tải:41

TB1/Lilama69-3

Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Lượt xem:114 | lượt tải:67

CT/Lilama69-3

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Lượt xem:97 | lượt tải:46
Albums
Che-tao-thiet-bi-xuat-khau-cho-du-an-REDECAM-ITALIA.jpg
Che-tao-quat-CN-cho-cac-Nha-may-xi-mang-nhiet-dien.jpg
Che-tao-loc-bui-tui-cho-Cong-ty-Yamamoto-xuat-khau-sang-thi-
Che-tao-thiet-bi-xuat-khau-cho-du-an-TENOVA-ITALIA.jpg
Che-tao-thiet-bi-kho-Reclaimer-du-an-Nha-may-xi-mang-Xuan-Th
Che-tao-thiet-bi-bon-binh-ap-luc-Du-an-DAP-Lao-Cai.jpg
To-hop-lo-nung-Clinker-tai-cong-truong-du-an-Nha-may-xi-mang
Che-tao-thiet-bi-lo-nung-Clinker-tren-may-loc-4-truc-tai-LIL
Check mail
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây